Gün: 26 Aralık 2019

Bir Milletin Sesi; Mehmet Akif ERSOY

      Bizim medeni milletlerin arazisinde bir karış toprağımız yok. Bize orada ne ektirirler ne biçtirirler. Biz Asya’da ekeceğiz, Asya’da biçeceğiz [1] Babası İpekli Temiz Tahir Efendi’nin ona verdiği ismiyle Mehmet Râgıf, 1873 […]