Gün: 22 Eylül 2021

TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİNİN YOLBAŞÇISI: BAYTAR MİRALAYI MEHMET ALİ BEY

Doç.Dr.Çağrı Çağlar SİNMEZ Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Mehmet Ali Bey, İstanbul/Üsküdar’da 1853 yılında dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini sırasıyla “Sıbyan Mektebi”, “Toptaşı Mekteb-i […]