Ay: Mayıs 2022

Veteriner Hekim Bakteriyolog Adil Mustafa Şehzadebaşı

11 Haziran 1871’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Dağıstanlı Ziya Paşanın oğlu Yarbay Yusuf Ziya’dır. İlk öğrenimini Gelibolu’da, orta öğrenimini Halep Askeri Rüştiyesi ve Çengelköy Askeri İdadisinde yapmıştır. 1889’da bir yıl önce Tıp Okulundan […]