Gün: 6 Haziran 2022

Klinik İsimlerinde Dil Sınavımız

Değerli meslektaşlarım, Toplumlar, millet olma şuurunu ortak bir dile sahip olmakla elde etmekte ve millî varlıklarını yabancı dillerin istilalarından koruyarak devam ettirebilmektedirler. Yozlaşma ve yabancılaşma dille sınırlı kalmayarak, zamanla bütün değerlerin yok […]