Misyonumuz

Veteriner hekimler ve bu meslek grubunu yetiştiren fakültelerin öğrencileri arasında sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma ve yetişmeyi temin etmek, destekleyici her türlü yardımda bulunmak.

Veteriner hekimlere, öğrencilere ve ilim adamlarına yurt içi ve dışı tahsil, doktora ve araştırma bursları vermek, teşvik etmek, eğitim kurumları ve üniversitelerle işbirliği yapmak, öğrenci yurtları ve pansiyonlar açmak.

Veteriner hekimler arasında mesleki deontolojiyi, maddi ve manevi, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak.

Serbest veteriner hekimliğin gelişmesini teşvik amacıyla, veteriner hekimlerin hayvancılıkla ilgili işletmeleri için her türlü yardımda (malzeme, kredi vs.) bulunmak.

Veteriner hekimliği mesleğinin ülke menfaatleri doğrultusunda en faydalı şekilde uygulanması için faaliyetlerde bulunmak.

Ülkemizin hayvan sağlığı ve üretimine ilişkin problemleri, hayvansal ürünlerin üretim ve kontrolleri, veteriner halk sağlığı ve veteriner hekimliği mesleğini ilgilendiren diğer konularda çok yönlü sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde (kurs, seminer, açık oturum, sempozyum, panel ve anma günleri düzenlemek, dergi broşür ve gazete çıkarmak) bulunmak, Gerektiği hallerde eğitim ve kültür merkezleri kurmak.

Vakfın belirtilen gayelerine benzer faaliyetleri gaye edinip sosyal, kültürel, eğitim ve benzeri gayelerle kurulan diğer vakıflarla ve meslek kuruluşlarıyla gerektiğinde işbirliği yapmak.

Vakfın gelirleri elverdiği ölçüde üyelerine emeklilik yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, nakil yardımı, kaza yardımı, afet yardımı, evlenme yardımı gibi yardımlarda bulunmak ve iş kredisi, konut kredisi ve benzeri krediler açmak.