Etiket: Mevzuat

Klinik İsimlerinde Dil Sınavımız

Değerli meslektaşlarım, Toplumlar, millet olma şuurunu ortak bir dile sahip olmakla elde etmekte ve millî varlıklarını yabancı dillerin istilalarından koruyarak devam ettirebilmektedirler. Yozlaşma ve yabancılaşma dille sınırlı kalmayarak, zamanla bütün değerlerin yok […]

Mevzuat

Kanunlar 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik […]